Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze

 

Jeziorowskie 17

 

19-330 Stare Juchy

 

NIP: 8481859348

 

REGON: 281341683

 

KRS: 0000395818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

 

 

 

Po zapoznaniu się ze Statutem Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

 

 

Imię ????????????????.???????

 

Nazwisko ??????????..??????????.

 

Miejsce zamieszkania:

 

Ulica ???????????????????..... dom ????.. m. ?.

 

Miasto ?????????????...?????.. Kod .......... - ????.

 

E-mail ??????????????..........................................................

 

Telefon kontaktowy ????????????????????????.

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 29.08.1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej dla potrzeb statutowych i organizacyjnych Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????????... dnia ??????.. ?????????????..

 

miejscowość czytelny podpis

 

 

 

 

 

Deklaracja członkowska

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze

Jeziorowskie 17

19-330 Stare Juchy

  

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

  

 

Po zapoznaniu się ze Statutem Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Jednocześnie zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i systematycznego opłacania składki członkowskiej w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

  

Imię .....................................................................................

 Nazwisko ...........................................................................

 Miejsce zamieszkania:

 Ulica ......................................................nr. domu ......... mieszkanie .........

 Kod pocztowy .......... - ...............   Miejscowość .........................................

 E-mail ..........................................................................................................

 Telefon kontaktowy .....................................................................................

  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dnia 29.08.1997 nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Deklaracji Członkowskiej dla potrzeb statutowych i organizacyjnych Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego.   Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

   

     ................................. dnia ............................................                                               


       ...............................................................

                          czytelny podpis