Szkolenia paralotniowe

UWAGA !!!

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze NIE PROWADZI SZKOLEŃ PARALOTNIOWYCH A JEDYNIE JE PROMUJE oraz współpracuje ze szkołami paralotniowymi działającymi w PolsceZobacz stronę Szkoły Paralotniowej DRAGON Tomka Kudaszewicza (Białystok)

Zobacz stronę Szkoły Paralotniowej CLOUDBASE (Kętrzyn-Wilamowo)


* * *

NAJBLIŻSZE KURSY PARALOTNIOWE 2016:

- szkoła Dragon , lotnisko Białystok Krywlany, proszę kontaktować się z Tomkiem, ponieważ kursy organizowane są dość często.
- szkoła paralotnie.org Kamila Antkowiaka 11-17 lipiec 2016 lotnisko Suwałki. Info na ulotni.com
 

PREDYSPOZYJCE 

 

Do nauki latania na paralotni mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 lat lub ukończą 16 lat w roku, w którym rozpoczynają szkolenie i mają pisemną zgodę rodziców albo opiekunów prawnych;
 • ukończyły szkołę podstawową
 • przedstawiły instruktorowi prowadzącemu szkolenie oświadczenie poświadczone podpisem stwierdzające, że ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala wykonywać loty na paralotniach;
 • posiadają odzież nie krępującą ruchów oraz obuwie powyżej kostki, dobrze chroniące staw skokowy.

 

UPRAWNIENIA

Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu, które uprawnia do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie lotów na paralotniach a co za tym idzie zdobywania wyższych kwalifikacji.

 

ETAP I, Loty wstępne zapoznawcze

Celem szkolenia w tym Etapie jest przede wszystkim nauka startów i lądowania oraz umiejętności samodzielnego przygotowania i kontroli sprzętu przed lotem. Pilot ? uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem klasycznym, lądowaniem oraz obsługą skrzydła na ziemi w tym kontrolą przedlotową i przedstartową. Pilot-uczeń uczy się i doskonali podstawowe manewry jak: start, zmiana prędkości lotu, wykonywanie zakrętów, korygowanie znoszenia przez wiatr, precyzyjne podejście do lądowania. Ostatnie z powyższych wskazuje, że kandydat opanował również pozostałe manewry z wystarczającym planowaniem i dokładnością.

 

ETAP II, Trening umiejętności pilotażowych

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności pilotażowych. Pilot uczeń po zakończeniu tego etapu szkolenia powinien umieć zastosować co najmniej jedną metodę wytracania wysokości. Opanować wszystkie elementy związane z zakrętami, krążeniem, oraz posiąść umiejętność stabilizacji skrzydła w locie. Pilot ? uczeń po zakończeniu tego etapu powinien umieć wylądować w obszarze ograniczonym 60 na 60 metrów.W efekcie czego zostaje skierowany na egzamin do ULC

 

UPRAWNIENIE DO LOTÓW NA PARALOTNIACH Z NAPĘDEM (PPG)

Ten program szkolenia umożliwia szkolenie do świadectwa kwalifikacji z wpisem PPG bez potrzeby szkolenia na stoku lub za wyciągarką. Jeżeli jesteś pilotem już wyszkolonym i pragniesz jedynie doszkolić się do lotów z napędem, proces szkolenia będzie krótszy i dostosowany do Twoich umiejętności.

 

Cel szkolenia:

Nauczenie pilota lub pilota ? ucznia latania na paralotni z napędem. Po zakończeniu szkolenia, szkolony powinien opanować wszystkie elementy związane ze startem, lotem, lądowaniem, oraz lotami nawigacyjnymi. Musi opanować obsługę sprzętu, listę czynności przed startowych oraz procedury bezpieczeństwa.

 

Szkolenie do lotów z napędem składa się z trzech części:

Szkolenie teoretyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 25 godzin wykładów:

 • prawo lotnicze
 • wiedza ogólna o paralotni oraz napędzie
 • osiągi i planowanie lotu
 • człowiek ? możliwości i ograniczenia;
 • meteorologia;
 • nawigacja;
 • procedury operacyjne;
 • zasady lotu
 • łączność (jeśli posiada).

Szkolenie naziemne praktyczne.

- Szkolenie naziemne praktyczne ma na celu naukę startu z napędem, oraz naukę obsługi paralotni i napędu.

Szkolenie w locie.

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

 • ETAP I - szkolenie wstępne zapoznawcze, 3-4 dni szkoleniowe
 • ETAP II - szkolenie zaawansowane do świadectwa kwalifikacji, 3-4 dni szkoleniowych

Uwaga!

Czas szkolenia zależy od warunków pogodowych i indywidualnych predyspozycji pilota.

 

PODSUMOWUJĄC

By latać na paralotni na terenach nizinnych należy przejść I i II etap szkolenia oraz szkolenie do lotów z napędem (PPG). Automatycznie otrzymuje się rónierz "H" czyli uprawnia pilota paralotniowego do startów z użyciem wyciągarki (ponieważ na nizinach do I i II etapu szkoli się za wyciągarką).  Pozostałe szkolenia na inne uprawnienia nie są konieczne do latania na nizinach.

 

Do zobaczenia w przestworzach :)