Szkolenia na ULM

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze nie prowadzi Szkoleń na samoloty ultralekkie a jedynie je promuje.Współpracujemy z Irkiem Rozumem prowadzącym szkołę ROZAIRO (strona www szkoły wkrótce).

Szkolenie odbywa się na Mazurach a jego program wygląda następująco:
 • szkolenie teoretyczne w wymiarze 54 godzin,
 • szkolenie praktyczne (latanie) w wymiarze 26 godzin.
Szkolenie teoretyczne.
Odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza rusza już 8 lutego w Jeziorowskich u naszego kolegi Andrzeja Rejrata w jego agroturystyce "Pod bocianim gniazdem". Druga tura ruszy od początku marca w Giżycku w lokalizacji jeszcze nieznanej (informacja wkrótce).
Wykłady będą się odbywać w kolejne weekendy w wymiarze: piątek po południu 4 godziny i sobota, niedziela po 8 godzin. Zajmie to 2,5 weekendu.
Zagadnienia do nauczenia w trakcie wykładów to:
 1. Prawo lotnicze, zasady i służby ruchu lotniczego
 2. Ogólna wiedza o samolocie
 3. Osiągi i planowanie lotu
 4. Człowiek, możliwości, ograniczenia
 5. Meteorologia
 6. Nawigacja
 7. Procedury operacyjne
 8. Zasady lotu
 9. Łączność
 10. Ogólne bezpieczeństwo lotów
Szkolenie praktyczne.
Będzie odbywać się początkowo na samolocie Skyranger naszego kolegi Czesia Wiszniowieckiego (zdjęcie na początku). Później planowana jest przesiadka na nowiutkiego Tecnama P96.
Pierwsza tura będzie się uczyć albo na lądowisku Stare Juchy położonym obok agroturystyki Andrzeja, albo co jest bardziej prawdopodobne na nowym lądowisku w Giżach.
Druga tura będzie się szkolić na lądowisku Mazury Residence obok Giżycka.
Loty są podzielone na następujące etapy i zagadnienia:
 1. etap. Szkolenie do samodzielnego wylotu
  ćw.1 - loty zapoznawcze
  ćw.2 - loty do strefy na naukę podstawowych elementów pilotażu oraz obserwacji i oceny położenia w przestrzeni
  ćw.3 - loty po kręgu połączone z nauką jego elementów oraz startu i lądowania
  ćw.4 - loty na sytuacje awaryjne i niebezpieczne
  ćw.5 - loty doskonalące: po niskich kręgach, poprawiające błędy przy lądowaniu
  ćw.6 - loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem
  ćw.7 - loty samodzielne po kręgu (średnio po uzyskaniu ok.10 godzin nalotu)
  ćw.8 - loty samodzielne doskonalące do strefy i po kręgu
 2. etap. Szkolenie uzupełniające
  ćw.1 - loty na nowym typie statku powietrznego (nieobowiązkowe - pomocnicze)
  ćw.2 - loty na doskonalenie lądowania w ograniczonym terenie samodzielne i dwusterowe
  ćw.3 - starty i lądowania w terenie przygodnym (dwusterowe i samodzielne)
  ćw.4 - loty zapoznawcze wg.wskazań przyrządów
 3. etap. Szkolenie nawigacyjne
  ćw.1 - loty dwusterowe po trasach nawigacyjnych z lądowaniami na obcych lotniskach i w terenie przygodnym
  ćw.2 - loty samodzielne po trasach nawigacyjnych
W trakcie trwania kursu należy przejść badania lotniczo-lekarskie co najmniej klasy 3.

W celu otrzymania Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego (UAP) należy:
 • mieć ukończone 16 lat (zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na odbycie kursu)
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
 • ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie co najmniej klasy 3
 • zaświadczenie o ukończeniu teoretycznego i praktycznego szkolenia lotniczego
 • zdać państwowy teoretyczny egzamin w ULC
 • zdać państwowy egzamin praktyczny
 • złożyć wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji
 • wnieść opłaty za egzaminy teoretyczny i praktyczny
 • złożyć oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 • posiadać świadectwo radiooperatora (zdać w UKE i ULC)