Walne zebranie 2012

Jako sekretarz informuję, że dn.14.01.2012 w Jeziorowskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków które:

1. Powołało na vice Prezesa Andrzeja Rejrata

2. Powołało na  członka komisji rewizyjnej Jacka Nowaka

3. Przyjęło budżet na 2012 rok

Nowo Powołanym składam GRATULACJE.