Walne zebranie członków MSL 2013

W dniu 02.03.2013 r. w siedzibie Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego w Jeziorowskich, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym udział wzięło 17 członków. Walne poprowadzili Maciek wraz z Darkiem.
W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe zarządu za 2012 r. oraz podjęto decyzje dotyczące planów działalności oraz imprez na 2013 rok, w których MSL ma brać udział bądź też będzie je organizować.

Po zatwierdzeniu planów organizacyjnych, przybyłe osoby uczestniczyły w małym poczęstunku zorganizowanym przez Andrzeja Rejrata i Macieja Olszewskiego. Ponadto jeszcze przed zebraniem dołączyły do nas 2 nowe osoby tj. Marek Sawicki i Wojtek Urbanowicz. Witamy nowych członków i cieszymy się z przystąpienia do Naszej grupy. :)

Poniżej zdjęcia z walnego: