Walne zebranie 2014

Nasze spotkanie sprawozdawcze za rok 2013 to nie tylko liczby, aktywa i pasywa ale też wiele innych ciekawych inicjatyw .Oczywiście bilans wypadł dodatni. Możemy też pochwalić się rozliczeniem projektu "Widok z góry na Mazury" - I Piknik Paralotniarski w Gminie Stare Juchy i realizacją następnego projektu "Produkty Lokalne EGO"


Ogólnie celem projektu jest zebranie wszelakich produktów lokalnych i stworzenie na przyszłość strategii ich rozwoju i wsparcia. Ambitnym celem MSL jest zapisanie naszego lotnictwa też jako produktu lokalnego.

W sobotę 1.03.2014 już o 14 przybyli Jerry, Rossi, Karol z Karoliną i Maciej. Rossi z Jerrym polatali a ja z Maciejem okleiliśmy wiatrakowiec polskimi znakami rejestracyjnymi SP-XREY. Gdy przyjechali nasi goście-strażacy z OSP Stare Juchy, Maciej zaprezentował im możliwości wiatrakowca zabierając strażaka Łukasza Szady na krótki lot zapoznawczy. Pierwszy swój lot wiatrakiem zaliczył też Rossi. W tym czasie przybyli wszyscy lotnicy i mogliśmy zacząć nasze spotkanie.

Na początek podpisaliśmy porozumienie o współpracy MSL z OSP Stare Juchy. Współpraca ta polegałaby na pomocy OSP przy organizacji naszych pikników i festynów lotniczych, a z naszej strony my lotnicy na prośbę strażaków moglibyśmy na paralotniach, motolotniach, samolotach i wiatrakowcach wspomagać OSP w akcjach patrolowych i poszukiwawczych.

Następnie Maciej jako dbający o nasze finanse przedstawił sprawozdanie za rok 2013. Była też gorąca dyskusja o płaceniu składek i o planowanym lotnisku w Pisanicy i innych możliwych lokalizacjach.

O 18 już po Walnym zebraniu, Tomasz Rogucki - skarbnik OSP i Łukasz Szady-strażak i ratownik medyczny OSP poprowadzili bardzo ciekawe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której w naszych nieprzewidzianych wypadkach lotniczych moglibyśmy potrzebować. Na koniec pozostał nam czas na długie lotników rozmowy przy oglądaniu zdjęć i filmików.

Chciałbym wszystkim kolegom podziękować za udział w naszym walnym i wielki, aktywny wkład w działania Stowarzyszenia.