Apel Ratowników

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy
interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają
na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi
poszkodowanych.

W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej
komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby
poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem,
który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na
uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby
przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście
kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować
w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym
skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do
takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym.
Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Akcja
ma zasięg europejski. Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem
zapomnicie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś
życie!