Pismo PAŻP - wykonywanie lotów PPG

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Na początku marca otrzymaliśmy pismo od PAŻP przypominające zasady wykonywania lotów PPG z uwzględnieniem istniejących stref przestrzeni powietrznej.
Pismo przypomina, że oznaczenie na ostatnich wydaniach map lotniczych stref aktywności pilotów paralotniowych, jest jedynie informacją dla innych użytkowników o możliwości pojawienia się w nich paralotniarzy. Naniesienie stref aktywności PPG nie uprawnia w żaden sposób pilotów PPG do łamania obowiązującego prawa lotniczego i naruszaniu istniejących stref w szczególności R oraz P.
Poniżej treść całego pisma: