Odlotowa Polska Wschodnia

Jako że dostaliśmy zaproszenie od Pana Prezydenta, to i pojawiliśmy się na roboczym spotkaniu w Ełckim Technoparku dotyczącym bardzo ważnego projektu pt. "Odlotowa Polska Wschodnia".

Na spotkanie zaplanowane na 25 października 2012 udaliśmy się w silnym składzie:
Prezes - Andrzej Rejrat; Maciej Olszewski, Marek Dąbrowski i Jacek Nowak.

Program rozpoczynał się rejestracją uczestników od godziny 10:00. Kolejno przemawiali:
- Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz - przedstawił założenia projektu wcześniej witając wszystkich zebranych po kolei. Obecni byli przedstawiciele z Chełma i Krosna, gdzie lotniska już powstały.
- Prezes Investeko Pan Arkadiusz Primus - przedstawił założenia i harmonogram prac oraz zakres niezbędnych informacji dla wykonania opracowania "Badania i analiza potencjału społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wraz ze wskazaniem terenu pod lokalizację lotniska/lądowiska.
- Prezes AKJ Pan Stanisław Tołwiński - przygotował prezentację "Rozwój lotniska lokalnego w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego szansą dla rozwoju Regionu". W prezentacji nie zabrakło fotek z tegorocznego Mazury Air Show z paralotniami z MSL!

- i tu nastąpiła przerwa na kawę / herbatę i ciastko. Jako że Andriu miał ze sobą laptopa, to zapuściliśmy na dużym ekranie poprzez rzutnik film z zeszłego roku z zakończenia sezonu MSL w Jeziorowskich. Była to świetna forma reklamy MSL w tak zacnym gronie.

- Po przerwie nastąpił bardzo ważny moment w historii powstawania lotniska, a mianowicie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Gminą Kalinowo "Na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica".
- Dyskusja "Identyfikacja potrzeb w zakresie infrastruktury lotnictwa w Ełku - wskazanie wytycznych i kierunków rozwoju lotnictwa w regionie w istniejących dokumentach strategicznych".
W prezentacjach pokazano uchwały Rad Gmin zawierające konkretne teksty odnoszące się do budowy w przyszłości lotniska w okolicach Ełku. Zarówno Gmina Ełk i Gmina Kalinowo zawarły takie zapisy w swoich aktach prawnych.
- Prawie na końcu głos zabrał Prezes firmy Polconsult Pan Ryszard i właście to najbardziej konkretnie zaczął mówić o przyszłości lotniska, o procedurach, o kodach lotniska, pomocach nawigacyjnych itp.
Dało się zauważyć, że ten Pan ma niesamowitą wiedzę jak zbudować lotnisko z prawdziwego zdażenia.

Poruszano również plany na najbliższą przyszłość, czyli przeprowadzenie ekspertyzy środowiskowej. Podobno ta procedura może trwać rok i tylko urzędnicy wiedzą jak się zakończy Wink.

Około godziny 14:30 zostaliśmy zaproszeni na lunch, za który bardzo dziękujemy. Był smaczny.

Spotkanie było raczej takie techniczne. Natomiast bardzo dobrze się stało, że zostaliśmy zauważeni i zaproszeni na to spotkanie. Można było porozmawiać z ciekawymi ludźmi, wiele osób dowiedziało się, że w Ełku jest coś takiego jak Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze.
My również zadaliśmy kilka pytań "fachowcom" od budowy lotniska.

Proponowane lokalizacje lotniska:
1. Pisanica
2. Chełchy
3, 4 i 5 okolice Buniaków i Mołdź

"Fachowcy" poprosili o 2 miesiące na opracowanie tych lokalizacji i wskazanie tej najwłaściwszej.

Jacek Nowak


krótka relacja Radia5 TV


Poniżej kilka zdjęć ze spotkania oraz program: